Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės poreikiams (II etapas)

po 4Projekto Nr. LEADER-13-NEMUNAS-07-113

Projektas gavo Vietos veiklos grupės Nemunas finansavimą pagal II prioriteto „Jurbarko krašto viešojo gyvenimo stiprinimas ir gyvenimo kokybės kaime gerinimas" 2.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" 2.1.1 veiklos sritį „Kaimo viešųjų pastatų ir patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomeniniams poreikiams".

Bendra projekto vertė – 64706,95 Lt.

Paramos suma – 58236,26 Lt.

Tikslas: pritaikyti dalį bendruomenės namų patalpų vietos gyventojų socialiniams poreikiams.

Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės poreikiams

po 2Projekto Nr. LEADER-12-NEMUNAS-05-066

Projektas gavo Vietos veiklos grupės Nemunas finansavimą pagal II prioriteto „Jurbarko krašto viešojo gyvenimo stiprinimas ir gyvenimo kokybės kaime gerinimas" 2.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" 2.1.1 veiklos sritį „Kaimo viešųjų pastatų ir patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomeniniams poreikiams".

Projekto partneris – Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapija.

Bendra projekto vertė – 239222,23 Lt.

Paramos suma – 215300,01 Lt.

Tikslas: atnaujinti Raudonės bendruomenės centro namus, pritaikant juos bendruomenės poreikiams.

Bendruomeniškumo ir tradicijų puoselėjimas Raudonėje

projektas 1-1Projekto Nr. LEADER-11-NEMUNAS-03-022

Projektas gavo Vietos veiklos grupės Nemunas finansavimą pagal II prioriteto „Jurbarko krašto viešojo gyvenimo stiprinimas ir gyvenimo kokybės kaime gerinimas" 2.2. priemonės „Viešojo gyvenimo skatinimas, puoselėjant krašto savitumą, stiprinant vietos gyventojų solidarumą ir mažinant socialinę atskirtį" 2.2.1 veiklos sritį „Bendruomeniškumo ir krašto kultūros savitumo puoselėjimas".

Bendra projekto vertė – 23 794 Lt.

Tikslas: stiprinti bendruomenės aktyvumą, iniciatyvumą, sutelktumą, bendravimą, bendradarbiavimą ir tradicijų puoselėjimą.

Uždavinys: Įtraukti jaunimą ir jaunas šeimas į bendruomenės gyvenimą, skiepijant patriotiškumą savam kraštui ir saugant tradicijas.